หน้าแรก arrow รายชื่อประธานชุมชน

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ประธานชุมชน Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 January 2010

 

 

  

คุณสิงห์  เข้มแข็ง

ประธานชุมชนแขวงบำรุงทาง

 

คุณไสว  พานนท์

ประธานชุมชนถวิลวัฒนา

         
  

คุณประสิทธิ์  แสนพลเมือง

ประธานชุมชนท่าเจ้าวงศ์

 

คุณเจริญ  น้อยธะรงค์

ประธานชุมชนเทศวิวัฒน์ 

     

คุณดวงพร  ตาแก้ว

ประธานชุมชนพระพายัพ

 คุณเหล็กมุ้ย  แซ่โล้ว

ประธานชุมชนพระมงคลชัย 

  
     
  คุณบุปผา  คุ้มปรุ

ประธานชุมชนรถไฟร่วมพัฒนา 

 คุณราตรี  แสงสว่าง

ประธานชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี 

  
     
  

คุณธีรพงศ์  อัศวอัจฉะริยะกุล

ประธานชุมชนเลียบสันติสุข

 

คุณโยธิน  จุลศรี

ประธานชุมชนสวนสุขภาพ

  
     
  คุณทวีศักดิ์  ขวัญกิจอมร

ประธานชุมชนสหกรณ์ 

 คุณเพลิน  สุขสวัสดิ์

ประธานชุมชนสหพัฒนา 

  
     
  คุณรักชาติ  ศรีสุระ

ประธานชุมชนสันติสุข

 คุณสมจิต  สัจจามิตร

ประธานชุมชนสุดบรรทัด

  
     
  คุณวราภรณ์  อุ่นจิตร

ประธานชุมชนหลวงปู่พรหม 

 คุณธรรมนูญ  จงจิตรมั่นคง 

ประธานชุมชนอุไรรัตน์

  
     

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 25 January 2010 )
 
< Prev